wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Informacje o Uchwale numer: XXXII/191/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XXXII/191/2018 Rady Gminy Ludwin z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Numer: XXXII/191/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-01-26
Data wejścia w życie: 2018-03-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): utrzymanie czystości i porządku
Data publikacji: 2018-02-05
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Lub. 2018.566 z dnia 5.02.2018 r.
Uchwała Treść uchwały [323,6 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-02-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Gryglicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Gryglicka
Data wytworzenia informacji 2018-02-02
Data udostępnienia informacji 2018-02-02