wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Informacje o Zarządzeniu numer: XXXIII/195/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XXXIII/195/2018 Rady Gminy Ludwin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku"
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku"
Numer: XXXIII/195/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-03-22
Data wejścia w życie: 2018-04-30
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): nie dotyczy
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): nie dotyczy
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): nie dotyczy
Data publikacji: 2018-04-16
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj.Lub.2018.1774 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Zarządzenie Treść zarządzenia [258,95 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-03-30

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Gryglicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Gryglicka
Data wytworzenia informacji 2018-03-30
Data udostępnienia informacji 2018-03-30