wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Informacje o Zarządzeniu numer: XXXIII/196/2018

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XXXIII/196/2018 Rady Gminy Ludwin z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin.
Numer: XXXIII/196/2018
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-03-22
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji:
Zarządzenie Treść zarządzenia [285,42 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-03-30

 Załączniki

Uzasadnienie [429,49 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-03-30 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Gryglicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Gryglicka
Data wytworzenia informacji 2018-03-30
Data udostępnienia informacji 2018-03-30