wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Informacje o Uchwale numer: IV/37/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Ludwin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin
Numer: IV/37/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-03-14
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [789,34 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-03-22

 Załączniki

Uzasadnienie [963,32 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Gryglicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Gryglicka
Data wytworzenia informacji 2019-03-22
Data udostępnienia informacji 2019-03-22