wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Informacje o Uchwale numer: IV/38/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: Ucchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Ludwin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin
Numer: IV/38/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-03-14
Data wejścia w życie: 2019-05-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji: 2019-04-17
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 poz. 2572 z dnia 17.04.2019 r.
Uchwała Treść uchwały [26,94 MB], data ogłoszenia pliku: 2019-03-22

 Załączniki

Uzasadnienie [3,86 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
1 zał. 1 [1,73 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
10 zał. 10 [1,26 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
11 zał. 11 [398,77 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
12 zał. 12 [470,02 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
13 zał. 13 [1,14 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
14 zał. 14 [517,98 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
15 zał. 15 [1,22 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
16 zał. 16 [1,01 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
17 zał. 17 [446,65 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
18 zał. 18 [447,35 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
19 zał. 19 [1,67 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
2 zał. 2 [1,03 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
20 zał. 20 [1,18 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
21 zał. 21 [424,86 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
22 zał. 22 [1,17 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
23 zal. 23 [1,9 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
24 zał. 24 [2,52 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
25 zał. 25 [2,21 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
26 zał. 26 [1,32 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
27 zał. 27 [1,01 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
28 zał. 28 [283,2 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
29 zał. 29 [341,35 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
3 zał. 3 [2,03 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
4 zał. 4 [503,21 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
5 zał. 5 [1,15 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
6 zał. 6 [3,09 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
7 zał. 7 [414,48 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
8 zał. 8 [1,16 MB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz
9 zał. 9 [1002,44 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-03-22 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Gryglicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Gryglicka
Data wytworzenia informacji 2019-03-22
Data udostępnienia informacji 2019-03-22