wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozkładanie na raty - Data umorzenia

Data: Nazwa Podatnika: Umorzona Kwota Nazwa Opłaty Rodzaj Pomocy Typ Podatnika Przyczyna Umorzenia Szczegóły
2022-09-16 Janusz Wasilewski 1 649,89 zł Inne należności Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy Woda- rozłożenie na raty Pokaż
2022-08-03 Jadwiga Kuśmirek 477,60 zł Inne należności Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy Odpady komunalne-rozłożenie na raty Pokaż
2022-07-28 Mieczysław, Sylwia Łoś 579,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tyt. scalenia gruntu Pokaż
2022-07-27 Dariusz Duda 1 366,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tyt. zakupu gruntu Pokaż
2022-05-09 Małgorzata, Rafał Mazowiecki 610,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tyt. zakupu gruntu Pokaż
2022-04-15 Michał Aftyka 1 899,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tyt. zakupu gruntu Pokaż
2022-03-30 Dorota, Grzegorz Brzezińscy 2 659,00 zł Podatek rolny Ulga Pozostali podatnicy Ważny interes podatnika- ulga z tyt. zakupu gruntu Pokaż
2022-03-04 N.Z.O.Z.B.D.M. UNI-MED.s.j. 2 139,00 zł Podatek od nieruchomości Odroczenie Przedsiębiorcy Ważny interes podatnika Pokaż
2022-02-10 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ludwinie 28 122,00 zł Podatek od nieruchomości Odroczenie Przedsiębiorcy Ważny interes podatnika Pokaż
2022-02-02 Lucyna Czułnowska 53,00 zł Podatek rolny niezdefiniowane Pozostali podatnicy Umorzenie-ważny interes podatnika Pokaż
2022-02-02 Lucyna Czułnowska 686,00 zł Podatek od nieruchomości niezdefiniowane Pozostali podatnicy Umorzenie-ważny interes podatnika Pokaż
2022-01-10 Roman Grzegorczyk 799,71 zł Inne należności Inne
nie wymienione
Pozostali podatnicy Odpady komunalne - Umorzenie Pokaż