wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

EkoPortal

Informacje o EkoPortalu

Gmina Ludwin prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie za pośrednictwem EKOPORTALU pod adresem:
Link do EkoPortalu: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Ludwin