wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Białota d/s rozliczeń i inkasa za wywóz nieczystości stałych i płynnych (Ośa)
Szymon Czech USC (USC)
Szymon Czech Sekretarz (SEK)
Halina Drabik d/s ochrony środowiska i zadrzewień (Oś)
Krystyna Florek d/s gospodarki gruntami i mienia komunalnego (Gn)
Monika Gryglicka d/s obsługi rady jej organów, kultury, sportu i turystyki (RG i KT)
Irena Jaszcz Skarbnik (SKA)
Danuta Pawlak referent d/s rozliczeń i inkasa za wodę (Ośd)
Erwina Smyk d/s ewidencji, rozliczeń i windykacji należności z tytułu dostawy wody i odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz prowadzenie spraw z zakresu wieczystego użytkowania (KWN)
Katarzyna Iwona Śledź-Karaś d/s ogólnorolnych (Ri)
Zofia Trębicka inspektor d/s rozliczenia płac dla nauczycieli (PWN)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Białota d/s rozliczeń i inkasa za wywóz nieczystości stałych i płynnych (Ośa)
Alicja Bijata Radca Prawny (RP)
Szymon Czech USC (USC)
Szymon Czech Sekretarz (SEK)
Halina Drabik d/s ochrony środowiska i zadrzewień (Oś)
Krystyna Florek d/s gospodarki gruntami i mienia komunalnego (Gn)
Monika Gryglicka d/s obsługi rady jej organów, kultury, sportu i turystyki (RG i KT)
Irena Jaszcz Skarbnik (SKA)
Danuta Pawlak referent d/s rozliczeń i inkasa za wodę (Ośd)
Erwina Smyk d/s ewidencji, rozliczeń i windykacji należności z tytułu dostawy wody i odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz prowadzenie spraw z zakresu wieczystego użytkowania (KWN)
Katarzyna Iwona Śledź-Karaś d/s ogólnorolnych (Ri)
Zofia Trębicka inspektor d/s rozliczenia płac dla nauczycieli (PWN)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Anna Białota d/s rozliczeń i inkasa za wywóz nieczystości stałych i płynnych (Ośa)Komórka organizacyjna
Alicja Bijata Radca Prawny (RP)Komórka organizacyjna
Szymon Czech USC (USC)Komórka organizacyjna
Szymon Czech Sekretarz (SEK)Sekretarz
Halina Drabik d/s ochrony środowiska i zadrzewień (Oś)Komórka organizacyjna
Krystyna Florek d/s gospodarki gruntami i mienia komunalnego (Gn)Budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, nieruchomości
Monika Gryglicka d/s obsługi rady jej organów, kultury, sportu i turystyki (RG i KT)Komórka organizacyjna
Irena Jaszcz Skarbnik (SKA)Skarbnik
Danuta Pawlak referent d/s rozliczeń i inkasa za wodę (Ośd)Komórka organizacyjna
Erwina Smyk d/s ewidencji, rozliczeń i windykacji należności z tytułu dostawy wody i odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz prowadzenie spraw z zakresu wieczystego użytkowania (KWN)Księgowość
Katarzyna Iwona Śledź-Karaś d/s ogólnorolnych (Ri)Komórka organizacyjna
Zofia Trębicka inspektor d/s rozliczenia płac dla nauczycieli (PWN)Księgowość szkolna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2022
 [Zwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
   Artur Ogórek   2023-04-27
   Elżbieta Kuczyńska   2023-04-27
   Jolanta Szymańska   2023-04-27
   Katarzyna Iwona Śledź-Karaś   2023-04-25
   Monika Gramoszek   2023-04-13
   Anna Czarnecka   2023-04-06
   Katarzyna Grażyna Hałas   2023-03-21
   Elżbieta Wróbel   2023-03-14
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2021
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002