wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
IV/38/2019 2019-03-14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin TAK Uchwalony obowiązujący
IV/37/2019 2019-03-14 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin TAK Uchwalony obowiązujący
IV/28/2019 2019-03-14 w sprawie przyjęcia ĄProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ludwin w 2019 roku’’ TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII/248/2018 2018-11-15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Jeziora Piaseczno w Gminie Ludwin TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/197/2018 2018-03-22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ludwin TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/196/2018 2018-03-22 w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/195/2018 2018-03-22 w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ludwin w 2018 roku" TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/191/2018 2018-01-26 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII/163/2017 2017-07-31 w wsprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/157/2017 2017-05-26 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: doradcy zawodowego, psychologa szkolnego, nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych , którzy prowadzą zajęcia z grupami mieszanymi 5 i 6 latków TAK Uchwalony obowiązujący
XXXV/244/2014 2014-11-07 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ludwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/184/2013 2013-11-28 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/183/2013 2013-11-28 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ludwin TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/182/2013 2013-11-28 w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ludwin na rok 2014 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/181/2013 2013-11-28 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ludwin na 2014 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 Ostatnia