wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
121/2023 2023-09-08 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
120/2023 2023-09-08 w sprawie przekazania informacji o zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy w 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
119/2023 2023-09-08 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie NIE Uchwalony obowiązujący
118/2023 2023-09-01 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie NIE Uchwalony obowiązujący
117/2023 2023-09-01 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2023/2024, NIE Uchwalony obowiązujący
116/2023 2023-09-01 w sprawie ustalenia wartości gruntów i budynków w przypadku jej braku do celów księgowych, NIE Uchwalony obowiązujący
115/2023 2023-08-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
114/2023 2023-08-31 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
113/2023 2023-08-31 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
112/2023 2023-08-24 w sprawie udzielenia upoważnienia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ludwinie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ludwin, NIE Uchwalony obowiązujący
111/2023 2023-08-24 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2023/2024, NIE Uchwalony obowiązujący
110a/2023 2023-08-17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
110/2023 2023-08-17 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
109/2023 2023-08-17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
108/2023 2023-07-31 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia