wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
155/2023 2023-11-06 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok 2023 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy na które przysługuje dofinansowanie, NIE Uchwalony obowiązujący
154/2023 2023-11-06 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej NIE Uchwalony obowiązujący
150/2023 2023-10-31 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2023/2024, NIE Uchwalony obowiązujący
149/2023 2023-10-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
148/2023 2023-10-24 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
147/2023 2023-10-24 w sprawie przekazania informacji o zmianach w planowanych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy w 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
146/2023 2023-10-11 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
145/2023 2023-10-11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
144/2023 2023-10-10 w sprawie powołania do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania pn. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ludwin NIE Uchwalony obowiązujący
143a/2023 2023-10-06 zmieniające Zarządzenie w sprawie prowadzenia kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ludwin NIE Uchwalony obowiązujący
143/2023 2023-10-06 w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego oraz zorganizowania udziału Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, NIE Uchwalony obowiązujący
142/2023 2023-10-06 w sprawie powołania do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania pn. Budowa nowych punktów oświetleniowych z zasilaniem z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Ludwin NIE Uchwalony obowiązujący
141/2023 2023-10-02 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ludwin, NIE Uchwalony obowiązujący
140/2023 2023-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok, NIE Uchwalony obowiązujący
139/2023 2023-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Ludwinie na 2023 r., NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia