wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Informacje o Uchwale numer: XLIV/282/10

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/66/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zatwierdzającej Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/66/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zatwierdzającej Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013
Numer: XLIV/282/10
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-06-30
Data wejścia w życie: 2010-06-30
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): nie dotyczy
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): nie dotyczy
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): nie dotyczy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie programów gospodarczych
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [46,73 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-07-09

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-07-09
Data udostępnienia informacji 2010-07-09