wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-11-232021-12-07Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 22.11.2021r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej DN90 mm na części działki nr ewid. 2233 (obręb Kapituła Sęsów) położona w gminie Działoszyn
2021-11-232021-12-10Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-11-232021-12-10Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2021-11-232021-12-10Decyzja o środowiskowych uwarunkowniach
2021-11-232021-12-10Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2021-11-232021-12-10Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach
2021-11-232021-12-10Obwieszczenie o wydaniu decyzji
2021-11-222021-12-06Obwieszczenie z dnia 22.11.2021r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na farmy fotowoltaicznej Agro PV – Działoszyn 4 – instalacji odnawialnego źródła energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 284, 283/1, 283/2, 283/3, 281, 282, 280, 279, 278, 276, 273/3 (obręb Działoszyn) położonych w gminie Działoszyn
2021-11-222021-12-06Obwieszczenie z dnia 22.11.2021r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Agro PV – Szczyty 2 – instalacji odnawialnego źródła energii wraz z infrastrukturą techniczną w zabudowie produkcyjnej na części działek nr ewid. 751/4, 753/2, 754/2, 755, 756 (obręb Szczyty) położonych w gminie Działoszyn
2021-11-222021-12-06Obwieszczenie z dnia 22.11.2021r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej - instalacji odnawialnego źródła energii o mocy do 2,48 MW na części działki nr ewid. 434 (obręb Sadowiec) położonej w gminie Działoszyn
Strona 1 of 15 (142 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567131415Następna