wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Więcej o nas

Gimnazjum nr 1 w Łęcznej ma bardzo bogatą historię. Jest kontynuatorem tradycji Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego powstałej w 1925 r., od momentu powstania zajmuje znaczące miejsce w łęczyńskiej oświacie. Szkoła od roku 1962 mieści się w budynku przy ul. Piłsudskiego 12. W latach 1999-2001 istniał tam Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, który tworzyła szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum. Od 2000/01 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 tworzyło tylko gimnazjum i liceum. W 2001 roku obydwu szkołom nadano imiona i sztandary. Gimnazjum otrzymało imię szkoły prekursorki czyli Króla Bolesława Chrobrego, natomiast liceum otrzymało imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W roku 2010 zlikwidowano II Liceum Ogólnokształcące, a tym samym Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1. Pozostało tylko gimnazjum.

Szkoła mieści się w dwupiętrowym budynku z dobudowaną do niego, w latach 1999-2001, nowoczesną salą sportową. Poza klasami szkolnymi znajdują się tu dodatkowe pomieszczenia: sala gimnastyczna, szkolna sala sportowa, siłownia, świetlica, biblioteka, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego, stołówka, kuchnia, gabinet lekarski, gabinet stomatologiczny, pracownie komputerowe, pracownia multimedialna, pomieszczenia służące administracji i obsłudze szkoły oraz związkom zawodowym. Wyposażenie szkoły jest stale unowocześniane.
Ostatnią zrealizowaną dużą inwestycją była rozbudowa i modernizacja szkolnej kuchni.