wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Społeczność uczniowska

W roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum nr 1 uczy się 398 uczniów w 18 oddziałach klasowych.
Edukacją młodzieży zajmuje się 43 pedagogów. Zatrudnieni pedagodzy posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów.

Do obwodu Gimnazjum nr 1 należą:
- Osiedle Samsonowicza,
- Osiedle Stare Miasto,
- Osiedle Słoneczne,
- Podzamcze,
- Podzamcze PGO,
- Leopoldów,
- Zakrzów,
- Ciechanki Krzesimowskie,
- Ciechanki Łęczyńskie,
- Rossosz,
- Piotrówek,
- Zofiówka,
- Trębaczów,
- Osiedle Kol. Trębaczów.
- Kol. Łuszczów,
- Nowogród,
- Stara Wieś,
- Kol. Stara Wieś,
- Witaniów,
- Karolin,
- Stasin,

Dla uczniów, którzy mieszkają poza Łęczną zorganizowane jest dowożenie.
Placówka stara się zapewnić wysoki poziom kształcenia pokazując młodzieży drogę do sukcesu. Efektem tych działań są osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach tematycznych, a także fakt, że wielu absolwentów kontynuuje naukę w szkołach średnich i na studiach wyższych.

Dla uczniów w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne takie jak:
- koła przedmiotowe,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia sportowo - rekreacyjne,
- rajdy, biwaki, wycieczki turystyczno - krajoznawcze.

Uczniowie redagują szkolną gazetę "Puls jedynki", grają i śpiewają w istniejących w szkole zespołach muzycznych, dzięki czemu mają możliwość uczestniczenia w różnych imprezach kulturalnych i rozrywkowych.
Aktywnie działają w Szkolnym Kole Wolontariusza, organizując wiele akcji charytatywnych.

Od 2005r. działa w szkole Spółdzielnia Uczniowska "Junior", która prowadzi sklepik szkolny.

Tradycją szkoły stało się organizowanie uroczystości promujących i nagradzających wyróżniających się uczniów. Koncerty przygotowywane przez młodzież są wyrazem uznania dla najlepszych i najaktywniejszych uczniów oraz formą podziękowania dla ich rodziców.