wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Czym się zajmujemy

Szkoła posiada wieloletnie tradycje kultywowane pieczołowicie do dzisiaj i właśnie szacunek dla tradycji i przekazywanie jej młodzieży stanowi ważny element procesu wychowawczego w tej placówce. Status najstarszej placówki w regionie obliguje szkołę do szczególnej dbałości o wizerunek szkoły w środowisku.

Do wieloletnich tradycji należy organizowanie następujących uroczystości:
* Ślubowanie klas pierwszych organizowane w uroczystej oprawie artystycznej odbywa się corocznie w obecności rodziców oraz zaproszonych gości. Jest szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i uczniów oraz ich rodziców. Niejednokrotnie przy tej okazji odbywają się spotkania klasowe, które sprzyjają procesowi integracji uczniów.

* Tradycją szkoły stało się przygotowywanie uroczystości 11-listopadowych. Młodzież przygotowuje program poetycko - muzyczny, a poczty sztandarowe wraz z delegacjami klas składają wiązanki na grobach poległych bohaterów. Jest to dobra lekcja historii oraz patriotyzmu.

* Od czasu powstania Kopalni KWK "Bogdanka" nawiązała się ścisła współpraca między szkołą, a tym wiodącym w naszym regionie zakładem. Od lat w dniu czwartego grudnia młodzież prezentowała część artystyczną górnikom. Obecnie delegacje młodzieży wraz z opiekunami składają pracownikom kopalni, w dniu ich święta, uroczyste życzenia.

* Corocznie w szkole organizuje się klasowe spotkania opłatkowe, a także Jasełka, świąteczne montaże poetycko - muzyczne oraz spotkania wigilijne dla nauczycieli i pracowników szkoły. Uczestniczą w nich również zaproszeni goście oraz delegacje młodzieży (samorząd szkolny, redaktorzy gazety szkolnej). Uroczystości te przyczyniają się do kultywowania polskich tradycji.

* Tradycją szkoły są ogólne spotkania z rodzicami w trakcie roku szkolnego, podczas których rodzice informowani są o bieżących wydarzeniach z życia szkoły oraz uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów. Corocznie również odbywają się uroczyste spotkania z rodzicami uczniów - przodowników nauki. Rodzice mają okazję p Szkoła posiada wieloletnie tradycje kultywowane pieczołowicie do dzisiaj i właśnie szacunek dla tradycji i przekazywanie jej młodzieży stanowi ważny element procesu wychowawczego w tej placówce. Status najstarszej placówki w regionie obliguje szkołę do szczególnej dbałości o wizerunek szkoły w środowisku.

Do wieloletnich tradycji należy organizowanie następujących uroczystości:
* Ślubowanie klas pierwszych organizowane w uroczystej oprawie artystycznej odbywa się corocznie w obecności rodziców oraz zaproszonych gości. Jest szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i uczniów oraz ich rodziców. Niejednokrotnie przy tej okazji odbywają się spotkania klasowe, które sprzyjają procesowi integracji uczniów.

* Tradycją szkoły stało się przygotowywanie uroczystości 11-listopadowych. Młodzież przygotowuje program poetycko - muzyczny, a poczty sztandarowe wraz z delegacjami klas składają wiązanki na grobach poległych bohaterów. Jest to dobra lekcja historii oraz patriotyzmu.

* Od czasu powstania Kopalni KWK "Bogdanka" nawiązała się ścisła współpraca między szkołą, a tym wiodącym w naszym regionie zakładem. Od lat w dniu czwartego grudnia młodzież prezentowała część artystyczną górnikom. Obecnie delegacje młodzieży wraz z opiekunami składają pracownikom kopalni, w dniu ich święta, uroczyste życzenia.

* Corocznie w szkole organizuje się klasowe spotkania opłatkowe, a także Jasełka, świąteczne montaże poetycko - muzyczne oraz spotkania wigilijne dla nauczycieli i pracowników szkoły. Uczestniczą w nich również zaproszeni goście oraz delegacje młodzieży (samorząd szkolny, redaktorzy gazety szkolnej). Uroczystości te przyczyniają się do kultywowania polskich tradycji.

* Tradycją szkoły są ogólne spotkania z rodzicami w trakcie roku szkolnego, podczas których rodzice informowani są o bieżących wydarzeniach z życia szkoły oraz uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów. Corocznie również odbywają się uroczyste spotkania z rodzicami uczniów - przodowników nauki. Rodzice mają okazję p Szkoła posiada wieloletnie tradycje kultywowane pieczołowicie do dzisiaj i właśnie szacunek dla tradycji i przekazywanie jej młodzieży stanowi ważny element procesu wychowawczego w tej placówce. Status najstarszej placówki w regionie obliguje szkołę do szczególnej dbałości o wizerunek szkoły w środowisku.

Do wieloletnich tradycji należy organizowanie następujących uroczystości:
* Ślubowanie klas pierwszych organizowane w uroczystej oprawie artystycznej odbywa się corocznie w obecności rodziców oraz zaproszonych gości. Jest szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i uczniów oraz ich rodziców. Niejednokrotnie przy tej okazji odbywają się spotkania klasowe, które sprzyjają procesowi integracji uczniów.

* Tradycją szkoły stało się przygotowywanie uroczystości 11-listopadowych. Młodzież przygotowuje program poetycko - muzyczny, a poczty sztandarowe wraz z delegacjami klas składają wiązanki na grobach poległych bohaterów. Jest to dobra lekcja historii oraz patriotyzmu.

* Od czasu powstania Kopalni KWK "Bogdanka" nawiązała się ścisła współpraca między szkołą, a tym wiodącym w naszym regionie zakładem. Od lat w dniu czwartego grudnia młodzież prezentowała część artystyczną górnikom. Obecnie delegacje młodzieży wraz z opiekunami składają pracownikom kopalni, w dniu ich święta, uroczyste życzenia.

* Corocznie w szkole organizuje się klasowe spotkania opłatkowe, a także Jasełka, świąteczne montaże poetycko - muzyczne oraz spotkania wigilijne dla nauczycieli i pracowników szkoły. Uczestniczą w nich również zaproszeni goście oraz delegacje młodzieży (samorząd szkolny, redaktorzy gazety szkolnej). Uroczystości te przyczyniają się do kultywowania polskich tradycji.

* Tradycją szkoły są ogólne spotkania z rodzicami w trakcie roku szkolnego, podczas których rodzice informowani są o bieżących wydarzeniach z życia szkoły oraz uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów. Corocznie również odbywają się uroczyste spotkania z rodzicami uczniów - przodowników nauki. Rodzice mają okazję p Szkoła posiada wieloletnie tradycje kultywowane pieczołowicie do dzisiaj i właśnie szacunek dla tradycji i przekazywanie jej młodzieży stanowi ważny element procesu wychowawczego w tej placówce. Status najstarszej placówki w regionie obliguje szkołę do szczególnej dbałości o wizerunek szkoły w środowisku.

Do wieloletnich tradycji należy organizowanie następujących uroczystości:
* Ślubowanie klas pierwszych organizowane w uroczystej oprawie artystycznej odbywa się corocznie w obecności rodziców oraz zaproszonych gości. Jest szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i uczniów oraz ich rodziców. Niejednokrotnie przy tej okazji odbywają się spotkania klasowe, które sprzyjają procesowi integracji uczniów.

* Tradycją szkoły stało się przygotowywanie uroczystości 11-listopadowych. Młodzież przygotowuje program poetycko - muzyczny, a poczty sztandarowe wraz z delegacjami klas składają wiązanki na grobach poległych bohaterów. Jest to dobra lekcja historii oraz patriotyzmu.

* Od czasu powstania Kopalni KWK "Bogdanka" nawiązała się ścisła współpraca między szkołą, a tym wiodącym w naszym regionie zakładem. Od lat w dniu czwartego grudnia młodzież prezentowała część artystyczną górnikom. Obecnie delegacje młodzieży wraz z opiekunami składają pracownikom kopalni, w dniu ich święta, uroczyste życzenia.

* Corocznie w szkole organizuje się klasowe spotkania opłatkowe, a także Jasełka, świąteczne montaże poetycko - muzyczne oraz spotkania wigilijne dla nauczycieli i pracowników szkoły. Uczestniczą w nich również zaproszeni goście oraz delegacje młodzieży (samorząd szkolny, redaktorzy gazety szkolnej). Uroczystości te przyczyniają się do kultywowania polskich tradycji.

* Tradycją szkoły są ogólne spotkania z rodzicami w trakcie roku szkolnego, podczas których rodzice informowani są o bieżących wydarzeniach z życia szkoły oraz uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów. Corocznie również odbywają się uroczyste spotkania z rodzicami uczniów - przodowników nauki. Rodzice mają okazję p Szkoła posiada wieloletnie tradycje kultywowane pieczołowicie do dzisiaj i właśnie szacunek dla tradycji i przekazywanie jej młodzieży stanowi ważny element procesu wychowawczego w tej placówce. Status najstarszej placówki w regionie obliguje szkołę do szczególnej dbałości o wizerunek szkoły w środowisku.

Do wieloletnich tradycji należy organizowanie następujących uroczystości:
* Ślubowanie klas pierwszych organizowane w uroczystej oprawie artystycznej odbywa się corocznie w obecności rodziców oraz zaproszonych gości. Jest szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i uczniów oraz ich rodziców. Niejednokrotnie przy tej okazji odbywają się spotkania klasowe, które sprzyjają procesowi integracji uczniów.

* Tradycją szkoły stało się przygotowywanie uroczystości 11-listopadowych. Młodzież przygotowuje program poetycko - muzyczny, a poczty sztandarowe wraz z delegacjami klas składają wiązanki na grobach poległych bohaterów. Jest to dobra lekcja historii oraz patriotyzmu.

* Od czasu powstania Kopalni KWK "Bogdanka" nawiązała się ścisła współpraca między szkołą, a tym wiodącym w naszym regionie zakładem. Od lat w dniu czwartego grudnia młodzież prezentowała część artystyczną górnikom. Obecnie delegacje młodzieży wraz z opiekunami składają pracownikom kopalni, w dniu ich święta, uroczyste życzenia.

* Corocznie w szkole organizuje się klasowe spotkania opłatkowe, a także Jasełka, świąteczne montaże poetycko - muzyczne oraz spotkania wigilijne dla nauczycieli i pracowników szkoły. Uczestniczą w nich również zaproszeni goście oraz delegacje młodzieży (samorząd szkolny, redaktorzy gazety szkolnej). Uroczystości te przyczyniają się do kultywowania polskich tradycji.

* Tradycją szkoły są ogólne spotkania z rodzicami w trakcie roku szkolnego, podczas których rodzice informowani są o bieżących wydarzeniach z życia szkoły oraz uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów. Corocznie również odbywają się uroczyste spotkania z rodzicami uczniów - przodowników nauki. Rodzice mają okazję p