wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Bank dobrych praktyk

Grupa zagadnień Tytuł Rok wdrożenia Osoba prowadząca sprawę
Organizacja i funkcjonowanie urzędów (statuty, regulaminy...) Nadanie imion i sztandarów szkołom wchodzącym w skład ZSO nr 1 w Łęcznej 2000 Marian Brzozowski; Julianna Bednarska;