wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Julianna Bednarska Dyrektor Gimnazjum nr 1 (Dyrektor)
Hanna Lipińska-Stopa Wicedyrektor (Wicedyr.)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Julianna Bednarska Dyrektor Gimnazjum nr 1 (Dyrektor)
Joanna Maria Kłodzińska Pedagog szkolny (Ped.)
Hanna Lipińska-Stopa Wicedyrektor (Wicedyr.)
Agnieszka Grażyna Mazurkiewicz Nauczyciel - wychowawca w świetlicy szkolnej (N-l_wych.)
Ewa Józefa Mucha Samodzielny referent (S.Ref.)
Ewa Barbara Radomska Nauczyciel - wychowawca w świetlicy szkolnej (N-l_wych.)
Grażyna Zakrzewska Intendent (Int)
Anna Zdebska Nauczyciel - wychowawca w świetlicy szkolnej (N-l_wych.)
Małgorzata Zielińska Nauczyciel bibliotekarz (N-l_bibliot.)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Julianna Bednarska Dyrektor Gimnazjum nr 1 (Dyrektor)Dyrektor
Joanna Maria Kłodzińska Pedagog szkolny (Ped.)Nauczyciele
Hanna Lipińska-Stopa Wicedyrektor (Wicedyr.)Dyrektor
Agnieszka Grażyna Mazurkiewicz Nauczyciel - wychowawca w świetlicy szkolnej (N-l_wych.)Nauczyciele
Ewa Józefa Mucha Samodzielny referent (S.Ref.)Administracja
Ewa Barbara Radomska Nauczyciel - wychowawca w świetlicy szkolnej (N-l_wych.)Nauczyciele
Grażyna Zakrzewska Intendent (Int)Administracja
Anna Zdebska Nauczyciel - wychowawca w świetlicy szkolnej (N-l_wych.)Nauczyciele
Małgorzata Zielińska Nauczyciel bibliotekarz (N-l_bibliot.)Nauczyciele
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych