wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej
Adres jednostki: 21-010 Łęczna, ul. Bożniczna 21
Kod terytorialny GUS:
NIP: 713-24-12-619
REGON: 432245201
Numer rachunku bankowego: PKO BP SA O/ Łęczna 57 1020 3206 0000 8602 0006 4139
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Joanna Wronisz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Danuta Panas
Data wytworzenia informacji: 2004-01-30
Data udostępnienia informacji: 2004-01-30

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Danuta Panas
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2006-01-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2009-01-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 15
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 13
Liczba stanowisk kierowniczych: 5
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Łęcznej
Akt tworzący: Zarządzenie nr 5 Naczelnika Miasta i Gminy Łęczna z dnia 27 lipca 1989 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko_Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej
Przedmiot działania i kompetencje: Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, wypożyczalnia z czytelnią dla dzieci. Księgozbiór biblioteki zawiera ok. 30 tys. woluminów. Posiada bogate zbiory literatury polskiej i obcej, popularno - naukowej, książki dla dzieci i młodzieży, w tym lektury szkole, wydawnictwa encyklopedyczne, księgozbiór regionalny i czasopisma. Biblioteka pośredniczy w udostępnianiu zbiorów z bibliotek wyższego stopnia.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Joanna Wronisz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Panas, Joanna Wronisz
Data wytworzenia informacji 2004-01-30, 2004-01-29
Data udostępnienia informacji 2004-01-30, 2004-01-29