wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej

Więcej o nas

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta jest główną publiczną biblioteką Gminy Łęczna.
Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie swojego działania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łęcznej powstała w 1948 r. na mocy "Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi " z dnia 17.IV 1946 r.
W 1975 otrzymała nazwę Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna.
Obecnie jest samorządową instytucją kultury.
W roku 2008 biblioteka otrzymała imię Zbigniewa Herberta.
Główną funkcją Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej.

W siedzibie Biblioteki Głównej mieszczą się Wypożyczalnia dla Dorosłych Czytelnia oraz Oddział dla Dzieci .
W skład Biblioteki wchodzą również 4 Filie biblioteczne.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach:
W formie prezencyjnej na miejscu w czytelni i na zewnątrz. Udostępnianie księgozbioru odbywa się w warunkach wolnego dostępu czytelników do półek.

Dysponujemy bogatym, stale uzupełnianym w nowości zbiorem literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Księgozbiór MGBP liczy 27 671 tys. vol. (stan na koniec 2018 r.).
W Bibliotece Głównej oraz Filiach czytelnicy mogą korzystać z dostępu do Internetu.

Wypożyczanie książek i czasopism jest bezpłatne. Formy korzystania z Biblioteki ustanawiają przepisy biblioteczne zawarte w Regulaminie Wypożyczalni
i Czytelni.
Czytelnikom niepełnosprawnym biblioteka dostarcza książki do domu na telefon.