wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-05-252030-06-05Inspektor Ochrony Danych
2012-01-03 "Biblioteki z Internetem TP"
   
   
   
  Projekty zrealizowane przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Łęcznej w roku 2016.
   
  Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
   
  Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury