wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie Centrum Kultury

Herb Jednostki

97-400 Bełchatów, Pl. Narutowicza 1A
Nr kier: 044 centrala: 6350048
tel. bezp.: 6350048
fax: 6350048

Adres internetowy: http://www.mckbelchatow.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Więcej o nas

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zwany MCK działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz postanowień statutu.
Siedzibą MCK jest miasto Bełchatów. Obszarem działania jest miasto Bełchatów, ale również możemy działać na terenie całego kraju, jak również poza jego granicami.