wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie Centrum Kultury

Herb Jednostki

97-400 Bełchatów, Pl. Narutowicza 1A
Nr kier: 044 centrala: 6350048
tel. bezp.: 6350048
fax: 6350048

Adres internetowy: http://www.mckbelchatow.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Opłaty - ceny usług

Ceny biletów do Kina "Kultura" wahają się od 10,00 do 25,00 zł.Regulamin z dnia 02.01.2012
wynajmowania pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

ß 1
1.Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie- zwanego dalej MCK - określają cenniki stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
a) Załącznik nr 1 - cennik wynajmu pomieszczeń MCK
b) Załącznik nr 2 - cennik wynajmu sprzętu MCK
c) Załącznik nr 3 - cennik wynajmu samochodu służbowego MCK

2. Cenniki, o których mowa wyżej zawierają dwa rodzaje stawek:
a) Stawkę dla podmiotów podległych pod Urząd Miasta Bełchatowa oraz pracowników MCK
b) Stawkę dla pozostałych podmiotów, osób fizycznych.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCK może odstąpić od pobierania opłat za wynajem.
4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.

ß 2
Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego przysługuje następującym podmiotom:
1. Jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa
2. Pracownikom MCK
3. Klubom i sekcją zainteresowań MCK

ß 3
WYNAJEM POMIESZCZEŃ
1. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
2. Wynajem Sali kinowej może nastąpić wyłącznie poza godzinami pracy kina, a w przypadku dni wolnych od pracy z dodatkowym zatrudnieniem pracowników obsługi koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
3. Wzór umowy wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
ß 4
WYNAJEM SPRZ TU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I OŚWIETLENIOWEGO
1. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego następuje łącznie z obsługą przez pracownika MCK
2. W przypadku wynajmu pojedynczych elementów sprzętu nagłaśniającego i oświetlenCeny biletów do Kina "Kultura" wahają się od 10,00 do 25,00 zł.Regulamin z dnia 02.01.2012
wynajmowania pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

ß 1
1.Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie- zwanego dalej MCK - określają cenniki stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
a) Załącznik nr 1 - cennik wynajmu pomieszczeń MCK
b) Załącznik nr 2 - cennik wynajmu sprzętu MCK
c) Załącznik nr 3 - cennik wynajmu samochodu służbowego MCK

2. Cenniki, o których mowa wyżej zawierają dwa rodzaje stawek:
a) Stawkę dla podmiotów podległych pod Urząd Miasta Bełchatowa oraz pracowników MCK
b) Stawkę dla pozostałych podmiotów, osób fizycznych.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCK może odstąpić od pobierania opłat za wynajem.
4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.

ß 2
Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego przysługuje następującym podmiotom:
1. Jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa
2. Pracownikom MCK
3. Klubom i sekcją zainteresowań MCK

ß 3
WYNAJEM POMIESZCZEŃ
1. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
2. Wynajem Sali kinowej może nastąpić wyłącznie poza godzinami pracy kina, a w przypadku dni wolnych od pracy z dodatkowym zatrudnieniem pracowników obsługi koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
3. Wzór umowy wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
ß 4
WYNAJEM SPRZ TU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I OŚWIETLENIOWEGO
1. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego następuje łącznie z obsługą przez pracownika MCK
2. W przypadku wynajmu pojedynczych elementów sprzętu nagłaśniającego i oświetlenCeny biletów do Kina "Kultura" wahają się od 10,00 do 25,00 zł.Regulamin z dnia 02.01.2012
wynajmowania pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

ß 1
1.Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie- zwanego dalej MCK - określają cenniki stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
a) Załącznik nr 1 - cennik wynajmu pomieszczeń MCK
b) Załącznik nr 2 - cennik wynajmu sprzętu MCK
c) Załącznik nr 3 - cennik wynajmu samochodu służbowego MCK

2. Cenniki, o których mowa wyżej zawierają dwa rodzaje stawek:
a) Stawkę dla podmiotów podległych pod Urząd Miasta Bełchatowa oraz pracowników MCK
b) Stawkę dla pozostałych podmiotów, osób fizycznych.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCK może odstąpić od pobierania opłat za wynajem.
4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.

ß 2
Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego przysługuje następującym podmiotom:
1. Jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa
2. Pracownikom MCK
3. Klubom i sekcją zainteresowań MCK

ß 3
WYNAJEM POMIESZCZEŃ
1. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
2. Wynajem Sali kinowej może nastąpić wyłącznie poza godzinami pracy kina, a w przypadku dni wolnych od pracy z dodatkowym zatrudnieniem pracowników obsługi koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
3. Wzór umowy wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
ß 4
WYNAJEM SPRZ TU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I OŚWIETLENIOWEGO
1. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego następuje łącznie z obsługą przez pracownika MCK
2. W przypadku wynajmu pojedynczych elementów sprzętu nagłaśniającego i oświetlenCeny biletów do Kina "Kultura" wahają się od 10,00 do 25,00 zł.Regulamin z dnia 02.01.2012
wynajmowania pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

ß 1
1.Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie- zwanego dalej MCK - określają cenniki stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
a) Załącznik nr 1 - cennik wynajmu pomieszczeń MCK
b) Załącznik nr 2 - cennik wynajmu sprzętu MCK
c) Załącznik nr 3 - cennik wynajmu samochodu służbowego MCK

2. Cenniki, o których mowa wyżej zawierają dwa rodzaje stawek:
a) Stawkę dla podmiotów podległych pod Urząd Miasta Bełchatowa oraz pracowników MCK
b) Stawkę dla pozostałych podmiotów, osób fizycznych.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCK może odstąpić od pobierania opłat za wynajem.
4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.

ß 2
Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego przysługuje następującym podmiotom:
1. Jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa
2. Pracownikom MCK
3. Klubom i sekcją zainteresowań MCK

ß 3
WYNAJEM POMIESZCZEŃ
1. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
2. Wynajem Sali kinowej może nastąpić wyłącznie poza godzinami pracy kina, a w przypadku dni wolnych od pracy z dodatkowym zatrudnieniem pracowników obsługi koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
3. Wzór umowy wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
ß 4
WYNAJEM SPRZ TU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I OŚWIETLENIOWEGO
1. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego następuje łącznie z obsługą przez pracownika MCK
2. W przypadku wynajmu pojedynczych elementów sprzętu nagłaśniającego i oświetlenCeny biletów do Kina "Kultura" wahają się od 10,00 do 25,00 zł.Regulamin z dnia 02.01.2012
wynajmowania pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

ß 1
1.Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie- zwanego dalej MCK - określają cenniki stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
a) Załącznik nr 1 - cennik wynajmu pomieszczeń MCK
b) Załącznik nr 2 - cennik wynajmu sprzętu MCK
c) Załącznik nr 3 - cennik wynajmu samochodu służbowego MCK

2. Cenniki, o których mowa wyżej zawierają dwa rodzaje stawek:
a) Stawkę dla podmiotów podległych pod Urząd Miasta Bełchatowa oraz pracowników MCK
b) Stawkę dla pozostałych podmiotów, osób fizycznych.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCK może odstąpić od pobierania opłat za wynajem.
4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.

ß 2
Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego przysługuje następującym podmiotom:
1. Jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa
2. Pracownikom MCK
3. Klubom i sekcją zainteresowań MCK

ß 3
WYNAJEM POMIESZCZEŃ
1. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
2. Wynajem Sali kinowej może nastąpić wyłącznie poza godzinami pracy kina, a w przypadku dni wolnych od pracy z dodatkowym zatrudnieniem pracowników obsługi koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
3. Wzór umowy wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
ß 4
WYNAJEM SPRZ TU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I OŚWIETLENIOWEGO
1. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego następuje łącznie z obsługą przez pracownika MCK
2. W przypadku wynajmu pojedynczych elementów sprzętu nagłaśniającego i oświetlen