wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie Centrum Kultury

Herb Jednostki

97-400 Bełchatów, Pl. Narutowicza 1A
Nr kier: 044 centrala: 6350048
tel. bezp.: 6350048
fax: 6350048

Adres internetowy: http://www.mckbelchatow.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Bank Dobrych Praktyk - szczegóły

Tytuł: Koła plastyczne
Rok wdrożenia: 2007
Jednostka wdrażająca: Miejskie Centrum Kultury
Grupa zadań: Kultura, sport, turystyka
Podgrupy zadań: Kulturalna promocja regionu (metody, doświadczenia, efekty..)
Osoba prowadząca sprawę: M. Kucharska, M. Jaguszewska, D. Karkus
E-mail::
Telefon / Fax:
Opis "Dobrej Praktyki"/Osiągnięcia:
W Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie bardzo prężnie rozwija się działalność plastyczna. Działa tu kilka kół plastycznych z długoletnimi tradycjami. W grupach młodszych, instruktorzy starają się połączyć świat sztuki z zabawą. Wiele ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć ma na celu stymulowane rozwoju manualnego dzieci, przygotowanie ich dłoni do pisania, poprawę grafomotoryki, ćwiczenie wyobraźni. Dodatkowo opiekunowie skupiają się na uwrażliwieniu dzieci na piękno, zapoznaniu z jak największą ilością technik plastycznych oraz przekazaniu podstawowych informacji z dziedziny historii sztuki w sposób przystępny dla uczestników. Poza tradycyjnymi technikami rysunku i malarstwa, dzieci podczas zajęć zajmują się modelowaniem w glinie, masie solnej, masie papierowej, plastelinie. Wykonują różnego rodzaju przedmioty użytkowe i ozdoby z bardzo różnych materiałów, rysują przy użyciu węgla lub piórka, podejmują próby malarstwa i rysunku z natury. Często podczas zajęć dzieci wykonują prace zbiorowe, co znacznie poprawia umiejętność pracy w grupie.
Praca z młodzieżą ma trochę inną specyfikę. W grupach starszych zajęcia nastawione są na rozwój zainteresowań i umiejętności, wyćwiczenie proporcji i kompozycji. Wiodącymi kierunkami są rysunek i malarstwo ale chętnie podejmowane są próby rzeźbiarskie i graficzne. Zajęcia przeznaczone są nie tylko dla zdolnej młodzieży ale dla wszystkich, którzy lubią obcować ze sztuką i ją tworzyć. Pracownie plastyczne są miejscem spotkań i pracy twórczej młodych plastyków a opiekun merytoryczny odgrywa rolę przewodnika. Pomimo umownych terminów spotkań każdy z twórców może swobodnie korzystać z dostępu do pracowni.
Uczestnicy zajęć w ciągu roku szkolnego biorą udział w wielu konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, czy międzynarodowym. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie może poszczycić się wieloma znaczącymi nagrodami zdobytymi przez młodych plastyków. Ostatni duży sukces to zajęcie I miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie Zabawkarskim pt. "Domowy teatrzyk lalkowy" w W Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie bardzo prężnie rozwija się działalność plastyczna. Działa tu kilka kół plastycznych z długoletnimi tradycjami. W grupach młodszych, instruktorzy starają się połączyć świat sztuki z zabawą. Wiele ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć ma na celu stymulowane rozwoju manualnego dzieci, przygotowanie ich dłoni do pisania, poprawę grafomotoryki, ćwiczenie wyobraźni. Dodatkowo opiekunowie skupiają się na uwrażliwieniu dzieci na piękno, zapoznaniu z jak największą ilością technik plastycznych oraz przekazaniu podstawowych informacji z dziedziny historii sztuki w sposób przystępny dla uczestników. Poza tradycyjnymi technikami rysunku i malarstwa, dzieci podczas zajęć zajmują się modelowaniem w glinie, masie solnej, masie papierowej, plastelinie. Wykonują różnego rodzaju przedmioty użytkowe i ozdoby z bardzo różnych materiałów, rysują przy użyciu węgla lub piórka, podejmują próby malarstwa i rysunku z natury. Często podczas zajęć dzieci wykonują prace zbiorowe, co znacznie poprawia umiejętność pracy w grupie.
Praca z młodzieżą ma trochę inną specyfikę. W grupach starszych zajęcia nastawione są na rozwój zainteresowań i umiejętności, wyćwiczenie proporcji i kompozycji. Wiodącymi kierunkami są rysunek i malarstwo ale chętnie podejmowane są próby rzeźbiarskie i graficzne. Zajęcia przeznaczone są nie tylko dla zdolnej młodzieży ale dla wszystkich, którzy lubią obcować ze sztuką i ją tworzyć. Pracownie plastyczne są miejscem spotkań i pracy twórczej młodych plastyków a opiekun merytoryczny odgrywa rolę przewodnika. Pomimo umownych terminów spotkań każdy z twórców może swobodnie korzystać z dostępu do pracowni.
Uczestnicy zajęć w ciągu roku szkolnego biorą udział w wielu konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, czy międzynarodowym. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie może poszczycić się wieloma znaczącymi nagrodami zdobytymi przez młodych plastyków. Ostatni duży sukces to zajęcie I miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie Zabawkarskim pt. "Domowy teatrzyk lalkowy" w W Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie bardzo prężnie rozwija się działalność plastyczna. Działa tu kilka kół plastycznych z długoletnimi tradycjami. W grupach młodszych, instruktorzy starają się połączyć świat sztuki z zabawą. Wiele ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć ma na celu stymulowane rozwoju manualnego dzieci, przygotowanie ich dłoni do pisania, poprawę grafomotoryki, ćwiczenie wyobraźni. Dodatkowo opiekunowie skupiają się na uwrażliwieniu dzieci na piękno, zapoznaniu z jak największą ilością technik plastycznych oraz przekazaniu podstawowych informacji z dziedziny historii sztuki w sposób przystępny dla uczestników. Poza tradycyjnymi technikami rysunku i malarstwa, dzieci podczas zajęć zajmują się modelowaniem w glinie, masie solnej, masie papierowej, plastelinie. Wykonują różnego rodzaju przedmioty użytkowe i ozdoby z bardzo różnych materiałów, rysują przy użyciu węgla lub piórka, podejmują próby malarstwa i rysunku z natury. Często podczas zajęć dzieci wykonują prace zbiorowe, co znacznie poprawia umiejętność pracy w grupie.
Praca z młodzieżą ma trochę inną specyfikę. W grupach starszych zajęcia nastawione są na rozwój zainteresowań i umiejętności, wyćwiczenie proporcji i kompozycji. Wiodącymi kierunkami są rysunek i malarstwo ale chętnie podejmowane są próby rzeźbiarskie i graficzne. Zajęcia przeznaczone są nie tylko dla zdolnej młodzieży ale dla wszystkich, którzy lubią obcować ze sztuką i ją tworzyć. Pracownie plastyczne są miejscem spotkań i pracy twórczej młodych plastyków a opiekun merytoryczny odgrywa rolę przewodnika. Pomimo umownych terminów spotkań każdy z twórców może swobodnie korzystać z dostępu do pracowni.
Uczestnicy zajęć w ciągu roku szkolnego biorą udział w wielu konkursach plastycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, czy międzynarodowym. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie może poszczycić się wieloma znaczącymi nagrodami zdobytymi przez młodych plastyków. Ostatni duży sukces to zajęcie I miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie Zabawkarskim pt. "Domowy teatrzyk lalkowy" w

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-03-20
Data udostępnienia informacji 2007-03-20