wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miejskie Centrum Kultury

Herb Jednostki

97-400 Bełchatów, Pl. Narutowicza 1A
Nr kier: 044 centrala: 6350048
tel. bezp.: 6350048
fax: 6350048

Adres internetowy: http://www.mckbelchatow.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: DYREKCJA
Symbol stanowiska: D
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Zadania realizowane zgodnie ze statutem jednostki.
Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
podstawowych zadań Miejskiego Centrum Kultury należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
2) kształtowanie programu działalności,
3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,
4) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji,
5) dobór i wykorzystanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy,
6) przedstawianie Prezydentowi planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 15.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-04-23
Data udostępnienia informacji 2015-04-23