wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Oćrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Gminny Oćrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie
Adres jednostki: 97-420 Szczerców, 3 Maja 6
Kod terytorialny GUS:
NIP:
REGON:
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Anna Krawczyńska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Anna Krawczyńska
Data wytworzenia informacji: 2005-06-28
Data udostępnienia informacji: 2005-06-28

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Anna Krawczyńska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1990-01-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 8
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 6
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 1 567,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 2 292,00 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 1 130,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 1 699,00 zł

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Gminna Rada Narodowa w Szczercowie
Akt tworzący: Uchwała Nr X/43/90 Gminnej Rady Narodowe w Szczercowie z 28 lutego 1990r
Liczba zatrudnionych: 8
Średnie wynagrodzenie: 1490
Przedmiot działania i kompetencje: Ośrodek realizuje zadania Gminy Szczerców w zakresie pomocy społecznej, w tym udziela:
Pomocy materialnej
1) Zasiłki pieniężne o charakterze obligatoryjnym
- zasiłki stałe
- zasiłki okresowe gwarantowane
- renty socjalne
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
2) Zasiłki pieniężne i pomoc w naturze o charakterze fakultatywnym:
- zasiłki celowe
- zasiłki okresowe
- posiłki w szkołach.
3) Pomoc usługowa
- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego
4) Poradnictwo prawne, psychologiczne w zakresie uzależnień poprzez Punkt Konsultacyjny.
5) Organizacja wyjazdów sportowych dla osób niepełnosprawnych.
6) Praca socjalna
7) Inne ustawowe działania w ramach Ustawy o Pomocy Społecznej

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Anna Krawczyńska , Andrzej Anczykowski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Anna Krawczyńska, Jadwiga Zarzeczna
Data wytworzenia informacji 2005-06-28, 2003-09-29
Data udostępnienia informacji 2005-06-28, 2003-09-29