wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Nasi użytkownicy

Użytkownikami biblioteki są mieszkańcy miasta i powiatu.

CZYTELNICY (stan na koniec roku 2003)

czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku ogółem 2.861 w tym do lat 15: 687
- na zewnątrz udostępniono 67.390 pozycji
- na miejscu udostępniono 14.989 pozycji