wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się:
- gromadzeniem zbiorów,
- udostępnianiem zbiorów i informacji dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i Powiatu
Gdańskiego,
- prowadzeniem wypożyczeń międzybibliotecznych,
- przysposobieniem czytelników do korzystania z biblioteki,
- opracowaniem zbiorów i bibliografii regionalnej,
- pomocą instrukcyjno-metodyczną bibliotekom publicznym na terenie powiatu,
- współpracą z innymi instytucjami i organizacjami.

Biblioteka prowadzi też działalność kulturalno-oświatową, w tym:
- wycieczki dzieci do biblioteki,
- przyjmowanie i organizacja lekcji bibliotecznych,
- organizacja różnorodnych zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci w czasie
ferii i wakacji szkolnych,
- organizacja spotkań autorskich.