wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Sposoby załatwiania spraw

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i powiatu.

2. Udostępnianie książek jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a/ okazać dowód osobisty,
b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania
regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie
rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania,
miejsca pracy lub szkoły.

6. Wypożyczać można jednorazowo 3 woluminy na okres jednego miesiąca, w przypadku lektur szkolnych 1 wolumin na okres 10 dni.

7. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią
zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

8. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki.

9. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteka może sprowadzić poszukiwany tytuł z innej biblioteki.