wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze "PEC" Sp.z.o.o.

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Sławomir Andrzej Olkiewicz Prezes Zarządu ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Sławomir Andrzej Olkiewicz Prezes Zarządu ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Sławomir Andrzej Olkiewicz Prezes Zarządu () 
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych