wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Dom Dziennego Pobytu
Nazwa skrócona: DDP
Symbol: DDP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Niepodległości
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00-15.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Dni i godziny pracy MOPS

 Przedmiot działania i kompetencje:

Dom Dziennego Pobytu działa od 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. DDP przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, wycofanych społecznie i niechętnie podejmujących działania, które potrzebują wsparcia. DDP służy tworzeniu, poprawie i utrzymaniu statusu społecznego, bezpieczeństwa i jakości życia seniorów, którzy mają zmniejszoną sprawność psychofizyczną. Kwalifikację oraz skierowanie do DDP prowadzi MOPS w Pruszczu Gdańskim w trybie obowiązującym dla przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Pobyt w DDP jest bezpłatny.

DDP czynny jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8ºº - 15ºº. DDP zapewnia swoim podopiecznym zaspokojenie potrzeb w zakresie:

jednego gorącego posiłku /odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu, pełny

koszt jednego obiadu wynosi 5,50zł/,

• usług pielęgnacyjno-higienicznych,

• masaży,

• pomocy w załatwianiu spraw socjalno – bytowych,

• poradnictwa prawnego i psychologicznego,

• kulturalno – rekreacyjnym,

• terapii zajęciowej.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu (art. 102 ustawy o pomocy społecznej).

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Zastępca Kierownika MOPS ds Pomocy Instytucjonalnej

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-18
Data udostępnienia informacji 2004-03-18