wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
Nazwa skrócona: SŚPS
Symbol: SŚPS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Niepodległości
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dni i godziny pracy: Pniedziałek 8.00-16.00
Wtorek-Piątek 7.30-15.30

Kasa czynna w piątki od 11.00-13.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Dni i godziny pracy MOPS

 Przedmiot działania i kompetencje:

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej zajmuje się przygotowywaniem projektów decyzji, prowadzeniem niezbędnej dokumentacji do realizacji świadczeń: korespondencja, rejestry, wykazy, listy zasiłków, wypłaty świadczeń itd.  

 

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Sekcji Świadczeń i Organizacji

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica ogłoszeń MOPS

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-18
Data udostępnienia informacji 2004-03-18