wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekcja Finansowo-Budżetowa
Nazwa skrócona: SFB
Symbol: SFB
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Niepodległości
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dni i godziny pracy: Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek-Piątek 7.30-15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:


1. opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego wykonaniem.
2. prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
3. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu.
4. kontrola zaangażowania środków budżetowych.
5. kontrola wykorzystania środków pieniężnych w banku-składanie zapotrzebowania na środki.
6. prowadzenie korespondencji bankowej (polecenie przelewu, dowody wpłat).
7. bieżąca analiza planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.
8. nadzór i kontrola kasy-wpłaty, wypłaty list, faktur itp.
9. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, półrocznych, rocznych.
10. sporządzanie zestawień dokumentów do księgowania.
11. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków budżetowych Ośrodka.
12. wydawanie i nadzór nad drukami ścisłego zarachowania.
13. rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji.
14. naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Główny księgowy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-18
Data udostępnienia informacji 2004-03-18