wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Karolina Czechowska Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych ()
Tomasz Konarzewski Zastępca Kierownika MOPS ()
Karolina Krajewska Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych ()
Regina Ewa Morawska Główny księgowy ()
Jolanta Niewiadomska Kierownik Sekcji Świadczeń i Organizacji ()
Halina Anna Pieniek Zastępca Kierownika MOPS ds Pomocy Instytucjonalnej ()
Grażyna Zarówna Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Karolina Czechowska Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych ()
Grażyna Jasiewicz Starszy specjalista ()
Joanna Jastroch Starszy Specjalista ()
Anna Kalota Starszy Pracownik Socjalny ()
Mariola Kloskowska Specjalista ()
Tomasz Konarzewski Zastępca Kierownika MOPS ()
Karolina Krajewska Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych ()
Małgorzata Kucharska terapeuta ()
Marta Lepiejko Psycholog ()
Katarzyna Lisaj Specjalista ()
Łukasz Łaski Starszy Specjalista ()
Regina Ewa Morawska Główny księgowy ()
Jolanta Niewiadomska Kierownik Sekcji Świadczeń i Organizacji ()
Magdalena Pająk Starszy Pracownik Socjalny ()
Alicja Pańczyszyn Instrukor terapii zajęciowej ()
Halina Anna Pieniek Zastępca Kierownika MOPS ds Pomocy Instytucjonalnej ()
Wioletta Pietrzak Specjalsta ()
Emilia Pułka-Pupecka Starszy Pracownik Socjalny ()
Edyta Radtke Specjalista Pracy Socjalnej ()
Anna Maria Ringwelska Specjalista Pracy Socjalnej ()
Marta Rybarczyk Specjalista ()
Paulina Sadowska-Mitusińska Starszy Specjalista ()
Magdalena Siek intendent ()
Katzrzyna Staśkowiak Starszy Specjalista ()
Karolina Stępien Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator ()
Strona 1 z 2 (32 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Anna Karolina Czechowska Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych ()Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Grażyna Jasiewicz Starszy specjalista ()Sekcja Finansowo-Budżetowa
Joanna Jastroch Starszy Specjalista ()Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
Anna Kalota Starszy Pracownik Socjalny ()Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Mariola Kloskowska Specjalista ()Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Tomasz Konarzewski Zastępca Kierownika MOPS ()Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Karolina Krajewska Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych ()Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Małgorzata Kucharska terapeuta ()Dom Dziennego Pobytu
Marta Lepiejko Psycholog ()Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Katarzyna Lisaj Specjalista ()Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Łukasz Łaski Starszy Specjalista ()Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Regina Ewa Morawska Główny księgowy ()Sekcja Finansowo-Budżetowa
Jolanta Niewiadomska Kierownik Sekcji Świadczeń i Organizacji ()Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
Magdalena Pająk Starszy Pracownik Socjalny ()Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Alicja Pańczyszyn Instrukor terapii zajęciowej ()Dom Dziennego Pobytu
Halina Anna Pieniek Zastępca Kierownika MOPS ds Pomocy Instytucjonalnej ()Dom Dziennego Pobytu
Wioletta Pietrzak Specjalsta ()Sekcja Finansowo-Budżetowa
Emilia Pułka-Pupecka Starszy Pracownik Socjalny ()Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Edyta Radtke Specjalista Pracy Socjalnej ()Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Anna Maria Ringwelska Specjalista Pracy Socjalnej ()Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Marta Rybarczyk Specjalista ()Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Paulina Sadowska-Mitusińska Starszy Specjalista ()Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
Magdalena Siek intendent ()Dom Dziennego Pobytu
Katzrzyna Staśkowiak Starszy Specjalista ()Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
Karolina Stępien Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator ()Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Strona 1 z 2 (32 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
   Tomasz Konarzewski   2019-04-25
   Anna Karolina Czechowska   2019-04-22
   Karolina Krajewska   2018-12-31
[Rozwiń]2017