wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Zespół Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Zastępca Kierownika MOPS

Zadania realizowane na stanowisku pracy:


1. kierowanie i nadzorowanie pracą pracowników Zespołu Pracy Socjalnej i Pomocy Środowiskowej.
2. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi.
3. rozeznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
4. załatwianie interwencji.
5. sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań.
6. przygotowywanie dokumentacji do wystawiania decyzji administracyjnych.
7. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami i in.
8. nadzorowanie zajęć praktycznych odbywanych przez studentów kierunków: pedagogiki, psychologii.
9. przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zespole podległych pracowników.

10. analizowanie skuteczności udzielanej pomocy.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Interesanci przyjmowani są w dniach i godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-15
Data udostępnienia informacji 2004-03-15