wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Sekcja Finansowo-Budżetowa
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Główny księgowy

Zadania realizowane na stanowisku pracy:


1. opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego wykonaniem.
2. prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
3. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu.
4. kontrola zaangażowania środków budżetowych.
5. kontrola wykorzystania środków pieniężnych w banku-składanie zapotrzebowania na środki.
6. prowadzenie korespondencji bankowej (polecenie przelewu, dowody wpłat).
7. bieżąca analiza planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.
8. nadzór i kontrola kasy-wpłaty, wypłaty list, faktur itp.
9. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, półrocznych, rocznych.
10. sporządzanie zestawień dokumentów do księgowania.
11. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej dochodów i wydatków budżetowych Ośrodka.
12. wydawanie i nadzór nad drukami ścisłego zarachowania.
13. rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji.
14. naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-17
Data udostępnienia informacji 2004-03-17