wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Świetlica Socjoterapeutyczna
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej

Zadania realizowane na stanowisku pracy:


1. nadzór na d prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy w celu stworzenia wychowankom optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego poprzez:
a) terapię indywidualną i grupową
b) terapię pedagogiczną
c) rekreację
d) sztukę
e) rozmowy indywidualne i dyskusje
2. opracowywanie rocznego planu świetlicy i jego realizacja.
3. opracowywanie harmonogramu zajęć dla kadry pedagogicznej.
4. współpraca z rodzicami i instytucjami samorządowymi wspierającymi wychowanie dziecka.
5. wzbogacanie bazy materialnej świetlicy w pomoce edukacyjne oraz sprawowanie nad nimi nadzoru.
6. uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.


Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

Interesanci przyjmowani są w dniach i godzinach pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-03-17
Data udostępnienia informacji 2004-03-17