wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

Poznaj nas bliżej

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie nosi od 1 września 2018 r. nazwę Polskich Olimpijczyków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 maja 2017 r.

Nazwa szkoły została zmieniona w konsultacji i za zgodą wszystkich uczestników procesu kształcenia tj. nauczycieli, uczniów i rodziców. Nasza placówka ma długą i bogatą historię. Do 1 września 2017 r. była Zespołem Szkół nr 5.

W skład Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie wchodziły:
Sportowe Gimnazjum nr 5 oraz Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5. Od 1 września 2017 r.  placówka jest Sportową Szkołą Podstawową nr 5 im. Polskich Olimpijczyków z oddziałami gimnazjum.
Szkołę otwarto w 1966 r. jako Szkołę Podstawową nr 5. 25 września 1971 r. szkole nadano imię C. K. Norwida,
a 28 kwietnia 1972 r. szkoła otrzymała sztandar. 15 października 1990 r. uzyskaliśmy rangę i status Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. C. K. Norwida.
Od dnia 1 września 1991 r. zostaliśmy przekształceni w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, w skład którego weszły:
-Sportowa Szkoła Podstawowa nr. 5 im. C. K. Norwida
-III Liceum Ogólnokształcące.
Dwa lata później 1 października 1994 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących otrzymał numer porządkowy "2".
W 1999 r. został wstrzymany nabór do liceum i 31 marca 1999 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 został przekształcony w Zespół Szkół nr 2, w skład którego weszły: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. C. K. Norwida i Sportowe Gimnazjum nr 3 w Wołominie, któremu 27 kwietnia 2003 r. nadano imię Polskich Olimpijczyków.
Szkoła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa. W szczególności są to:

1. Księga uczniów;

2. Księga ewidencji;

3. Ewidencja legitymacji szkolnych;

4. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek;

5. Zarządzenia Dyrektora szkoły;

6. Ewidencja wydanych świadectw;

7. Rejestr pracowników;

8. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum szkolnego; W skład Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie wchodzi:
Sportowe Gimnazjum nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 5.
Szkołę otwarto w 1966 r. jako Szkołę Podstawową nr 5. 25 września 1971 r. szkole nadano imię C. K. Norwida,
a 28 kwietnia 1972 r. szkoła otrzymała sztandar. 15 października 1990 r. uzyskaliśmy rangę i status Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. C. K. Norwida.
Od dnia 1 września 1991 r. zostaliśmy przekształceni w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, w skład którego weszły:
-Sportowa Szkoła Podstawowa nr. 5 im. C. K. Norwida
-III Liceum Ogólnokształcące.
Dwa lata później 1 października 1994 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących otrzymał numer porządkowy "2".
W 1999 r. został wstrzymany nabór do liceum i 31 marca 1999 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 został przekształcony w Zespół Szkół nr 2, w skład którego weszły: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. C. K. Norwida i Sportowe Gimnazjum nr 3 w Wołominie, któremu 27 kwietnia 2003 r. nadano imię Polskich Olimpijczyków.
Obecnie nasza placówka od 1 września 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej funkcjonuje jako Zespół Szkół nr 5 w Wołominie. W skład jej wchodzi Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. C. K. Norwida i Sportowe Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków.

Szkoła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa. W szczególności są to:

1. Księga uczniów;

2. Księga ewidencji;

3. Ewidencja legitymacji szkolnych;

4. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek;

5. Zarządzenia Dyrektora szkoły;

6. Ewidencja wydanych świadectw;

7. Rejestr pracowników;

8. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum szkolnego;

9. Księgi inwentarzowe.

Struktura własnościowa

SSP nr5 to placówka, której organem prowadzącym jest Gmina Wołomin. Obiekt i jego majątek przekazany został przez Gminę Wołomin w stały zarząd dyrektorowi zespołu.