wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

Nasi uczniowie

Do naszej szkoły uczęszcza młodzież w wieku od 6 do 15 lat.
W SP uczy się 562 uczniów.
Na drugim etapie edukacyjnym tworzone są na każdym poziomie nauczania
po dwa oddziały sportowe i dwa oddziały ogólne.
Powyższe oddziały tworzone są w zależności od liczby chętnych uczniów.
Nowe kierunki kształcenia mogą być tworzone w zależności od potrzeb.
Języki obce nauczane w naszej szkole to
-język angielski
-język francuski