wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie
Nazwa skrócona: SSP 5
Symbol: SSP 5
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
Lipińska
Wołomin 05-200
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Szkoła otwarta jest od 7.30 - 17.30

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 15.45
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Dyrektor Małgorzata Posmyk
-środa 14.00 - 16.00


Wicedyrektor Izabela Sieradzka
-wtorek 14.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

 Organami Sportowe Szkoły Podstawowej nr 5 są:

1. Dyrekcja Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5;

2. Rada Pedagogiczna;

3. Samorząd Uczniowski;

4. Rada Rodziców.

Zadania organów określa Statut Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5.

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które są zgodne ze statutem oraz przepisami prawa oświatowego.

 

 Informacje dodatkowe:Biblioteka szkolna
-8.00 - 14.00

Świetlica szkolna
7.30 - 17.30

 Kadra kierownicza:

DYREKTOR

WICEDYREKTOR

P.O.DYREKTOR

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Statut Szkoły

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-10-29
Data udostępnienia informacji 2008-10-29