wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Brak danych do wyświetlenia
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Agata Antolik-Piotrowska Nauczyciel (N)
Barbara Futyma Nauczyciel (N)
Ewa Kondracka Pracownik Obsługi (PO)
Małgorzata Kostrzewa Pracownik Obsługi (PO)
Bożena Latoś Nauczyciel (N)
Anna Lewicka Nauczyciel (N)
Bożena Lędziakowska Pracownik Obsługi (PO)
Wanda Mizera Pracownik Obsługi (PO)
Krystyna Nienałtowska Pracownik Obsługi (PO)
Anna Obłuska Logopeda (L)
Urszula Olszewska Nauczyciel (N)
Katarzyna Ołowska Nauczyciel (N)
Jolanta Pawłowska Pracownik Obsługi (PO)
Elżbieta Perzanowska Nauczyciel (N)
Olga Popielarska Pracownik Obsługi (PO)
Małgorzata Romańczuk Nauczyciel (N)
Małgorzata Tyska Nauczyciel (N)
Teresa Wimmer Administracja (AD)
Ilona Zambrowska Psycholog (P)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Agata Antolik-Piotrowska Nauczyciel (N)Dyrektor
Barbara Futyma Nauczyciel (N)Dyrektor
Ewa Kondracka Pracownik Obsługi (PO)Dyrektor
Małgorzata Kostrzewa Pracownik Obsługi (PO)Dyrektor
Bożena Latoś Nauczyciel (N)Dyrektor
Anna Lewicka Nauczyciel (N)Dyrektor
Bożena Lędziakowska Pracownik Obsługi (PO)Dyrektor
Wanda Mizera Pracownik Obsługi (PO)Dyrektor
Krystyna Nienałtowska Pracownik Obsługi (PO)Dyrektor
Anna Obłuska Logopeda (L) 
Urszula Olszewska Nauczyciel (N)Dyrektor
Katarzyna Ołowska Nauczyciel (N)Dyrektor
Jolanta Pawłowska Pracownik Obsługi (PO)Dyrektor
Elżbieta Perzanowska Nauczyciel (N)Dyrektor
Olga Popielarska Pracownik Obsługi (PO)Dyrektor
Małgorzata Romańczuk Nauczyciel (N)Dyrektor
Małgorzata Tyska Nauczyciel (N)Dyrektor
Teresa Wimmer Administracja (AD)Dyrektor
Ilona Zambrowska Psycholog (P)Dyrektor
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych