wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

MAJĄTEK KOMENDY

Informacja o stanie majątku KP PSP w Sokołowie Podlaskim

 

 

Całkowita wartość majątku Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim  na dzień 1 stycznia  2017 r.
wynosi:
15.818.802,75 zł.

 

W tym:

  1. Środki trwałe: 14.515.356,21 zł.
  2. Pozostałe środki trwałe: 1.228.912,05 zł.
  3. Wartości niematerialne i prawne: 52.509,70 zł.
  4. Zapasy magazynowe: 22.024,79 zł.

Cały majątek należący do KP PSP jest własnością skarbu państwa.