wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza
Nazwa skrócona: JRG
Symbol: PJRG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
Kolejowa
Sokołów Podl. 08-300
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy Pożarnej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy Pożarnej
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30 (Dowódca JRG, Zastępca Dowódcy JRG)
poniedziałek - niedziela
24h/dobę - podział bojowy jednostka wyjazdowa
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek 7.30-15.30 (Dowódca JRG, Zastępca Dowódcy JRG)

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

1)Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz
likwidacji miejscowych zagrożeń;
2)Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3)Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4)Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5)Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodno nurkowego
6)Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
7)Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
8)Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
9)Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
10)Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
11)Udział w aktualizacji:
a)stanu gotowości operacyjnej,
b)procedur ratowniczych,
c)dokumentacji operacyjnej;
12)Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 Kadra kierownicza:

Dowódca JRG

Zastepca Dowódcy JRG

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-04-05
Data udostępnienia informacji 2007-04-05