wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich
Nazwa skrócona:
Symbol: PT
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
Kolejowa
Sokołów Podl. 08-300
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy Pożarnej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy Pożarnej
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piatek 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich należy w szczególności:

1)Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2)Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3)Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
4)Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5)Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6)Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
7)Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
8)Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9)Sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
10)Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
11)Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
12)Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych iDo zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich należy w szczególności:

1)Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2)Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3)Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
4)Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5)Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6)Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
7)Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
8)Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9)Sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
10)Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
11)Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
12)Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych iDo zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich należy w szczególności:

1)Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2)Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3)Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
4)Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5)Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
6)Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
7)Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
8)Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9)Sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
10)Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
11)Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
12)Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • PLAN ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH NA 2007r.
 • KSI GA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • KSIEGA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZA OKRES 01.01.2004-14.09.2006
 • Kwatermistrz
 • WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ZB DNEGO LUB ZUŻYTEGO KP PSP SOKOLOW PODL.
 • WYKAZ SKLADNIKÓW MAJATKU ZB DNEGO LUB ZUŻYTEGO KP PSP SOKŁÓW PODL MAJĄTEK ZAKUPIONY PO 1999 r.
 • WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJATKU ZB DNEGO LUB ZUŻYTEGO KP PSP SOKOŁÓW PODL.
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy
 • WYKAZ ZUŻYTEGO I ZB DNEGO SPRZ TU PRZEZNACZONEGO DO LIKWIDACJI
 • Zakup sprzetu przy współpracy z WFOŚiGW
 • Wykaz zbędnych luu zużytych składników majątku KP PSP w Sokołowie Podlaskim
 • ZAKUP PALIW NA 2010 ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Zbędny i zużyty sprzet.
 • Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku KP PSP w Sokołowie Podlaskim

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-04-05
Data udostępnienia informacji 2007-04-05