wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekcja ds. finansowych
Nazwa skrócona:
Symbol: PF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
Kolejowa
Sokołów Podl. 08-300
Komórka nadrzędna merytorycznie: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
Dni i godziny pracy: poniedziałek - piatek 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań sekcji finansowej należy w szczególności:

1)Sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2)Prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3)Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)Wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowejí
b)Zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
c)Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)Zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4)Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5)Prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6)Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
7)Prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 Kadra kierownicza:

Głowny księgowy

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-04-05
Data udostępnienia informacji 2007-04-05