wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Zespół Oświatowy

Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: 1/2020
Tryb zamówienia:
Rodzaj zamówienia:
Wysokość wadium: 0,00 zł
złotych
Termin składania ofert: 2020-08-28
Przedmiot zamówienia: INNE - NIE WYMIENIONE
CPV Przedmiotu Zamówienia:
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 0
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym jednostki.
Data opublikowania: od dnia 2020-08-17 , do dnia 2020-08-31.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Nie publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

Krótki opis:
Zarządzenie i ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty w GZO Łuków

Informacje dodatkowe i uzupełniające dotyczące postępowania:
Zarządzenie i ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty w GZO Łuków

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2020-08-17
Data udostępnienia informacji 2020-08-17