wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny
Adres jednostki: 12-100 Szczytno, Łomżyńska 3
Kod terytorialny GUS:
NIP: 7451811230
REGON: 510743261
Numer rachunku bankowego: 90 8838 0005 2001 0000 1661 0001
Liczba mieszkańców: 11731
Powierzchnia ogółem (km2): 346
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 31.12.2011
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Marcin Gołąb
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Kamil Maliszewski
Data wytworzenia informacji: 2015-03-17
Data udostępnienia informacji: 2015-03-17

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Sławomir Wojciechowski
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2001-12-05
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 0
Liczba okręgów wyborczych: 15

 Granice okręgów wyborczych

Numery i granice okręgów wyborczych
w gminie Szczytno (mają zastosowanie wyborów Rady Gminy Szczytno i Wójta Gminy Szczytno, w kadencji tych organów wyłonionych w wyborach na lata 2010-2014)


OKR G NR 1
Dębówko, Kobyłocha, Ulążki, Szczycionek, Jęcznik, Piece, Sasek

OKR G NR 2
Lipowiec, Lipowiec Mały

OKR G NR 3
Lipowa Góra Zachodnia, Kamionek

OKR G NR 4
Lipowa Góra Wschodnia, Lemany

OKR G NR 5
Olszyny, Wikno

OKR G NR 6
Wały, Żytkowizna, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipnik, Piecuchy, Prusowy Borek

OKR G NR 7
Płozy, Młyńsko, Wawrochy

OKR G NR 8
Niedźwiedzie, Gawrzyjałki, Pużary

OKR G NR 9
Lęśny Dwór, Nowe Gizewo

OKR G NR 10
Szymany, Nowiny, Nowe Dłutówko

OKR G NR 11
Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka, Wałpusz

OKR G NR 12
Romany, Kaspry, Ochódno

OKR G NR 13
Trelkowo, Trelkówko

OKR G NR 14
Rudka

OKR G NR 15
Sędańsk, Janowo, Sawica, Korpele, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak, Wólka Szczycieńska

Numery i granice okręgów wyborczych w gminie Szczytno ( mają zastosowanie do wyborów Rady Gminy Szczytno i Wójta Gminy Szczytno, zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Szczytno i kadencji Wójta Gminy Szczytno wyłonionych w wyborach na lata 2010-2014)

Okręg wyborczy nr 1
Sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia, Lemany

Okręg wyborczy nr 2
Sołectwa: Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka

Okręg wyborczy nr 3
Sołectwa: Płozy, Wawrochy

Okręg wyborczy nr 4
Osiedle Leśny Dwór

Okręg wyborczy nr 5
Sołectwo Nowe Gizewo

Okręg wyborczy nr 6
Sołectwa: Dębówko, Jęcznik, Szczycionek

Okręg wyborczy nr 7
Sołectwa: Korpele, Sędańsk, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak

Okręg wyborczy nr 8
Sołectwo Lipowiec

Okręg wyborczy nr 9
Sołectwa: Gawrzyjałki, Niedźwiedzie

Okręg wyborczy nr 10
Sołectwa: Nowiny, Szymany

Okręg wyborczy nr 11
Sołectwo Olszyny

Okręg wyborczy nr 12
Sołectwo Lipowa Góra Zachodnia

Okręg wyborczy nr 13
Sołectwa: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy, Prusowy Borek, Wały

Okręg wyborczy nr 14
SołeNumery i granice okręgów wyborczych
w gminie Szczytno (mają zastosowanie wyborów Rady Gminy Szczytno i Wójta Gminy Szczytno, w kadencji tych organów wyłonionych w wyborach na lata 2010-2014)


OKR G NR 1
Dębówko, Kobyłocha, Ulążki, Szczycionek, Jęcznik, Piece, Sasek

OKR G NR 2
Lipowiec, Lipowiec Mały

OKR G NR 3
Lipowa Góra Zachodnia, Kamionek

OKR G NR 4
Lipowa Góra Wschodnia, Lemany

OKR G NR 5
Olszyny, Wikno

OKR G NR 6
Wały, Żytkowizna, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipnik, Piecuchy, Prusowy Borek

OKR G NR 7
Płozy, Młyńsko, Wawrochy

OKR G NR 8
Niedźwiedzie, Gawrzyjałki, Pużary

OKR G NR 9
Lęśny Dwór, Nowe Gizewo

OKR G NR 10
Szymany, Nowiny, Nowe Dłutówko

OKR G NR 11
Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka, Wałpusz

OKR G NR 12
Romany, Kaspry, Ochódno

OKR G NR 13
Trelkowo, Trelkówko

OKR G NR 14
Rudka

OKR G NR 15
Sędańsk, Janowo, Sawica, Korpele, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak, Wólka Szczycieńska

Numery i granice okręgów wyborczych w gminie Szczytno ( mają zastosowanie do wyborów Rady Gminy Szczytno i Wójta Gminy Szczytno, zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Szczytno i kadencji Wójta Gminy Szczytno wyłonionych w wyborach na lata 2010-2014)

Okręg wyborczy nr 1
Sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia, Lemany

Okręg wyborczy nr 2
Sołectwa: Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka

Okręg wyborczy nr 3
Sołectwa: Płozy, Wawrochy

Okręg wyborczy nr 4
Osiedle Leśny Dwór

Okręg wyborczy nr 5
Sołectwo Nowe Gizewo

Okręg wyborczy nr 6
Sołectwa: Dębówko, Jęcznik, Szczycionek

Okręg wyborczy nr 7
Sołectwa: Korpele, Sędańsk, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak

Okręg wyborczy nr 8
Sołectwo Lipowiec

Okręg wyborczy nr 9
Sołectwa: Gawrzyjałki, Niedźwiedzie

Okręg wyborczy nr 10
Sołectwa: Nowiny, Szymany

Okręg wyborczy nr 11
Sołectwo Olszyny

Okręg wyborczy nr 12
Sołectwo Lipowa Góra Zachodnia

Okręg wyborczy nr 13
Sołectwa: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy, Prusowy Borek, Wały

Okręg wyborczy nr 14
SołeNumery i granice okręgów wyborczych
w gminie Szczytno (mają zastosowanie wyborów Rady Gminy Szczytno i Wójta Gminy Szczytno, w kadencji tych organów wyłonionych w wyborach na lata 2010-2014)


OKR G NR 1
Dębówko, Kobyłocha, Ulążki, Szczycionek, Jęcznik, Piece, Sasek

OKR G NR 2
Lipowiec, Lipowiec Mały

OKR G NR 3
Lipowa Góra Zachodnia, Kamionek

OKR G NR 4
Lipowa Góra Wschodnia, Lemany

OKR G NR 5
Olszyny, Wikno

OKR G NR 6
Wały, Żytkowizna, Czarkowy Grąd, Małdaniec, Lipnik, Piecuchy, Prusowy Borek

OKR G NR 7
Płozy, Młyńsko, Wawrochy

OKR G NR 8
Niedźwiedzie, Gawrzyjałki, Pużary

OKR G NR 9
Lęśny Dwór, Nowe Gizewo

OKR G NR 10
Szymany, Nowiny, Nowe Dłutówko

OKR G NR 11
Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka, Wałpusz

OKR G NR 12
Romany, Kaspry, Ochódno

OKR G NR 13
Trelkowo, Trelkówko

OKR G NR 14
Rudka

OKR G NR 15
Sędańsk, Janowo, Sawica, Korpele, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak, Wólka Szczycieńska

Numery i granice okręgów wyborczych w gminie Szczytno ( mają zastosowanie do wyborów Rady Gminy Szczytno i Wójta Gminy Szczytno, zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Szczytno i kadencji Wójta Gminy Szczytno wyłonionych w wyborach na lata 2010-2014)

Okręg wyborczy nr 1
Sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia, Lemany

Okręg wyborczy nr 2
Sołectwa: Marksewo, Stare Kiejkuty, Zielonka

Okręg wyborczy nr 3
Sołectwa: Płozy, Wawrochy

Okręg wyborczy nr 4
Osiedle Leśny Dwór

Okręg wyborczy nr 5
Sołectwo Nowe Gizewo

Okręg wyborczy nr 6
Sołectwa: Dębówko, Jęcznik, Szczycionek

Okręg wyborczy nr 7
Sołectwa: Korpele, Sędańsk, Sasek Mały, Sasek Wielki, Siódmak

Okręg wyborczy nr 8
Sołectwo Lipowiec

Okręg wyborczy nr 9
Sołectwa: Gawrzyjałki, Niedźwiedzie

Okręg wyborczy nr 10
Sołectwa: Nowiny, Szymany

Okręg wyborczy nr 11
Sołectwo Olszyny

Okręg wyborczy nr 12
Sołectwo Lipowa Góra Zachodnia

Okręg wyborczy nr 13
Sołectwa: Czarkowy Grąd, Małdaniec, Piecuchy, Prusowy Borek, Wały

Okręg wyborczy nr 14
Sołe

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 1165
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 0
Stopa bezrobocia: 15,7
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2011-12-31

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-05-21
Data udostępnienia informacji 2004-05-21