wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Informacje o Uchwale numer: XLVIII/361/2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała XLVIII/361/2014 Rady Gminy Szczytno z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/251/2013 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/251/2013 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Numer: XLVIII/361/2014
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2014-06-26
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Uchwała Treść uchwały [97,7 KB], data ogłoszenia pliku: 2014-07-01

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Karolina Lewandowska - Zając
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Karolina Lewandowska - Zając
Data wytworzenia informacji 2014-06-27
Data udostępnienia informacji 2014-06-27