wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Informacje o Uchwale numer: V/39/03

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmian w statucie gminy Szczytno
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczytno
Numer: V/39/03
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2003-01-29
Data wejścia w życie: 2003-03-20
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): wewnetrzny ustrój gminy, powiatu, województwa
Data publikacji: 2003-03-05
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mauzrskiego
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Dz.Urz.03.36.400
Uchwała Treść uchwały [411,33 KB], data ogłoszenia pliku: 2005-07-11

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Kamil Maliszewski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Mariusz Woźniak
Data wytworzenia informacji 2005-07-11
Data udostępnienia informacji 2005-07-11