wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 32 943 930,00 zł 34 974 640,00 zł -2 030 710,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 34 152 180,00 zł 35 694 730,00 zł -1 542 550,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 9 596 664,00 zł 6 807 238,00 zł 2 789 426,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 34 650 600,00 zł 34 934 390,00 zł -283 790,00 zł