wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Szczytno - Bip Archiwalny

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Patryk Januszyk
Telefon komórkowy:
Telefon:
Fax:
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: PRAKTYKANT
Komórka organizacyjna: ROO
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Z-ca redaktora BIP
Adres: